4030 lượt xem

Jitter là gì ?

Jitter là gì ?

Trong hệ thống viễn thông, các tín hiệu được truyền đi có sự chênh lệch trong miền thời gian (hay tần số). Độ trễ này dẫn đến sự gián đoạn, suy hao tín hiệu. Từ đó, người ta đưa ra khái niệm Jitter nhằm chỉ phương sai về độ trễ thời gian tính bằng mili giây (ms) giữa các tín hiệu, gói dữ liệu truyền đi trong môi trường mạng.

Xem thêm:  API là gì ?
Bài viết cũng liên quan đến Jitter là gì ?:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *