3594 lượt xem

OSPF là gì?

OSPF là gì ? Cấu hình định tuyến động OSPF như thế nào

Ospf là gì ? 

Open Shortest Path First, viết tắt OSPF, trong hệ thống mạng, khi router hoạt động, thực hiện kết nối các mạng. Định tuyến các luồng dữ liệu, nó sẽ kết hợp giữa IP và OSPF. OSPF là giao thức được sử dụng trong tìm đường dẫn ngắn nhất cho các gói dữ liệu khi chúng đi qua một tập hợp các mạng kết nối, mang lại hiệu quả tốt nhất trong quá trình truyền dữ liệu.

Cấu hình định tuyến OSPF như thế nào ?

Các câu lệnh thực hiện chạy OSPF trên các router như sau:

Router (config) # router ospf process-id

Router (config-router) # network dia_chi_IP wildcard_mask area area_id

Trong đó: Process – id: số hiệu của tiến trình OSPF chạy trên router, chỉ có ý nghĩa local trên router.

Cấu hình router R1: sử dụng OSPF

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

Cấu hình router R12: sử dụng OSPF

R2(config)#router ospf 1

R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

R2(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

Xem thêm:  BGP là gì?
Bài viết cũng liên quan đến OSPF là gì?:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *