295 lượt xem

Server là gì

Server là gì ?

Trong thuật ngữ máy tính, Server là một chương trình được cài đặt lên máy tính hay một thiết bị phần cứng cung cấp chức năng cho các chương trình hoặc thiết bị được gọi là “khách”. Server được ứng dụng trong mô hình “client-server” (khách-chủ), mô hình này chia sẻ quy trình tính toán hoặc sử dụng cùng một thiết bị.

Server có thể cung cấp nhiều chức năng khác nhau, gọi là “dịch vụ” (services), như là chia sẻ dữ liệu, tài nguyên, hoặc thực hiện tính toán cho khách hàng.

Mô hình “client-server”: Hiện nay được sử dụng phổ biến, thường được định nghĩa là mô hình yêu cầu -trả lời (request – reponse): một máy khách gửi yêu cầu thực hiện 1 số nhiệm vụ đến máy chủ và nhận lại trả lời cho máy khách, thường là kết quả hoặc thông tin.

Một máy chủ có thể nhận yêu cầu từ nhiều máy khách trong cùng một lúc, tương tự, một máy khách cũng có thể sử dụng nhiều máy chủ trong cùng một lúc. Một máy tính có thể tiếp nhận và giải quyết một lượng yêu cầu nhất định ở bất kỳ thời gian nào và nhờ vào hệ thống tính toán để xếp thứ tự ưu tiên giữa các nhiệm vụ.

Trong giao tiếp giữa máy khách và máy chủ, chúng cần có chung ngôn ngữ và quy trình tính toán được xác định trong giao thức truyền thông (communications protocol). Tất cả các giao thức của máy chủ và máy khách đều ở lớp “Ứng dụng” (Application) trong các lớp chuẩn của mạng máy tính (TCP/IP hoặc OSI).

Ứng dụng của Server

Mục đích của máy chủ là để chia sẻ dữ liệu và phân phối công việc. Tùy theo mục đích sử dụng của máy chủ mà ta chia thành các loại máy chủ khác nhau.

Ví dụ dễ hiểu về ứng dụng của server

Game server cho phép nhiều máy tính và các thiết bị chơi game kết nối và chơi được hàng trăm game khác nhau.

Database server cho phép nhiều máy khách chia sẻ và truy cập dữ liệu ở các định dạng khác nhau qua mạng trong cùng một lúc (tiêu biểu là Microsoft SQL Server, SQL Server Express…).

Kết luận server là gì ?

Hầu hết cấu trúc của Internet đều dựa trên mô hình “client-server” (khách-chủ). Có hàng triệu máy chủ được kết nối với Internet, chạy liên tục trên toàn thế giới, và mọi hành động của từng người dùng Internet đều yêu cầu tương tác với một hoặc nhiều máy chủ trong cùng một lúc.

Server là gì
5 (100%) 3 votes
Bài viết cũng liên quan đến Server là gì:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *