4535 lượt xem

Topology là gì?

Topology là gì ?

Topology hay còn gọi là cấu trúc liên kết, đây là mô hình biểu diễn các cấu trúc liên kết giữa các thành phần trong một hệ thống. Chẳng hạn như trong hệ thống mạng, topology chính là sự sắp xếp của các nút (thường là các bộ chuyển mạch, bộ định tuyến hoặc các thiết bị có tính năng của bộ chuyển đổi / bộ định tuyến phần mềm) và các kết nối trong mạng, thường được biểu diễn dưới dạng biểu đồ.

Cấu trúc liên kết của mạng và vị trí tương đối của nguồn và đích của luồng lưu lượng trên mạng, xác định đường dẫn tối ưu cho từng luồng và mức độ mà các tùy chọn dự phòng để định tuyến tồn tại trong trường hợp xảy ra lỗi. 

Có hai cách định nghĩa topology trong hệ thống mạng

+ Cấu trúc liên kết vật lý.

+ Cấu trúc liên kết logic (hoặc tín hiệu).

Các kiểu topology trong mạng LAN

Thông thường mạng có 3 dạng cấu trúc chính và một số dạng khác. Trong đó 3 dạng chính đó là :

+ Mạng dạng hình sao (Star Topology).

+ Mạng dạng vòng (Ring Topology).

+ Mạng dạng tuyến (Linear Bus Topology).

Một số mạng dạng khác như : dạng cây, mạng dạng hình sao – vòng, mạng hỗn hợp,v.v….

Mạng dạng hình sao (Star topology)

Mạng dạng vòng (Ring Topology)

Mạng dạng tuyến ( BUS topology) 

Xem thêm:  VTP là gì ?
Bài viết cũng liên quan đến Topology là gì?:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *