3232 lượt xem

VTP là gì ?

VTP là gì ? Vlan Trunking Protocol là gì

Khái niệm VTP là gì ?

Nhằm có những giải pháp tối ưu trong quá trình cấu hình và truyền dữ liệu mạng. CISCO đưa ra VTP-VLAN Trunking Protocol, tạo ra kết nối giữa các switch thành từng cụm, lan truyền thông tin. Trong môi trường VTP, các switch được đồng bộ với nhau. Giúp cho hệ thống mạng kết nối hoạt động thông suốt.

Cấu hình VTP như thế nào ?

Để cấu hình được VTP, các bạn cho Switch vào một miền VTP với điều kiện đang hoạt động. Bởi khi VTP được kích hoạt Switch hoạt động ở chế độ VTP server. Trong trường hợp này có thể khiến cập nhật không đúng. Cách thêm Switch vào miền VTP đang hoạt động như sau.

Cách thêm Switch vào miền VTP

+ Đầu tiên cần xóa cấu hình cũ của Switch và xóa file “vlan.dat”.

+ Sau đó tiến hành khởi động lại Switch.

+ Đặt giá trị Revision number = 0  khi hoạt động ở chế độ VTP server.

+ Tiến hành đặt mật khẩu cho miền.

Xong các bước này chúng ta bắt đầu cấu hình VTP, các bước cấu hình VTP như sau:

Các bước thực hiện cấu hình VTP

+ Cần xác định phiên bản VTP sẽ được sử dụng.

+ Xác định Switch sẽ là thành viên của một miền VTP mới hay một miền VTP đang hoạt động.

+ Chọn chế độ VTP cho Switch. Co thể sử dụng ví dụ sau

Switch#config terminal Switch(config)#vtp version 2

Switch(config)#vtp mode server

Switch(config)#vtp domain cisco

Switch(config)#vtp password mypassword

Switch(config)#end

+ Xem cấu hình VTP trên Switch: Switch#show vtp status

Từ khóa VTP là gì ?

vtp pruning là gì

vtp domain là gì

vtp server là gì

vtp vlan là gì

Xem thêm:  Trunk là gì ?
Bài viết cũng liên quan đến VTP là gì ?:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *